quotes

چه جوری می‌شه بشريت رو نجات داد وقتی بهش اجازه‌ی تکامل داده نمی‌شه؟

اينا رو نگاه کن. با اين عروسک‌های خيمه شب بازی؟

فقط يک راه برای رسيدن به صلح وجود داره.

انقراض شماها.


- التران، جاس ویدون، فیلم انتقام‌جویان: عصر التران (1 می 2015)

تمام معرفی‌ها