بتمن شرور بیشتر با عقل جور در می‌آید

چند دهه‌ای می‌شود که بتمن قهرمان داستان‌هایش بوده و کارش علی‌الدوام، نجات گاتهام از شر مجانین و قاتلین بوده است. ولی اگر آن شنل مشکی و هدف شرافتمندانه‌اش را از او بگیریم، بتمن در واقع وحشت‌آور است؛ یعنی به قولی بتمن کسی است که همانقدر که جلوی شرارت‌‌ها و خسارت‌ها را می‌گیرد، خود می‌تواند مسبب آن‌ها باشد.

توسط شقایق شوکت پور در تاریخ 17 Nov Thu
صفحه 1 از 11