۱۷۶۱۹۰۲-thor_mighty_hammer

توسط : در تاریخ : شنبه, سپتامبر 5th, 2015

ثور اودینسان - فرزند اودین، خدای رعد و شاهزاده ازگارد