تیم ما

Marvel Characters

مدیر فنی: علی کمالی
سردبیر: مهران فلاح
گرافیست: امیر بهجتی

مدیران
فرزان رحمانی
فرزاد خلیلیان
احمد بابایی
پوریا تقوی مقدم

اعضای تحریریه
فرید کرمی
حجت مزارعی
پوریا آریایی
امیر حسین‎زاده
آریان محمد زاده
دانیال عرب‎زاده