پیش نمایش شماره ۱ کمیک Spider-Man and X-Men

توسط : در تاریخ : چهار شنبه, نوامبر 12th, 2014

ولورین مرده است و اسپایدرمن قرار است جایش را در کمیک Wolverine And X-Men بگیرد. در ادامه میتوانید پیش نمایش شماره یک این کمیک را که در تاریخ ۱۰ دسامبر منتشر میشود را مشاهده کنید.

در شرح کمیک آمده که “اسپایدرمن نه تنها بعنوان مربی جهش یافته ها پذیرفته نمیشود، حتی سایر معلم ها هم او را قبول ندارند! اسپایدرمن رابطه ی طولانی ای با مردان ایکس داشته اما او یک میوتانت نیست و یک انسان قادر نیست با میوتانت ها ارتباط برقرار کند؛ و این مشکل بزرگی است”