پرفروش‌ترین کمیک‌های ماه آگوست

توسط : در تاریخ : جمعه, سپتامبر 14th, 2012

در ماه گذشته حدود ۷٫۱ میلیون نسخه از سیصد کمیک بوک برتر لیست پرفروش‌ها فروخته شد. این میزان ۱۵ درصد بیشتر نسبت به ماه آگوست سال قبل است. میزان فروش این میران کمیک تقریبا برابر ۲۵٫۵۳ میلیون دلار است. با وجود اینکه کراس اور «اونجرها علیه مردان ایکس» در بالای لیست فروش قرار داد، وضع فروش عناوین دی‌سی مثل چند ماه قبل از مارول بهتر است.

در این ماه سهم دی‌سی از میزان دلارها ۳۳٫۳۲٪ و سهم مارول ۳۲٫۴۲٪ است. IDW با ۵٫۸۸٪، ایمج با ۵٫۷۵٪ و دارک هورس با ۴٫۹۲٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 رتبه عنوان کمیک شماره ناشر میزان فروش
۱ Avengers Vs X-Men ۹ Marvel ۱۷۴,۳۵۶
۲ Avengers Vs X-Men ۱۰ Marvel ۱۶۹,۵۲۹
۳ Batman ۱۲ DC ۱۲۵,۲۴۹
۴ Justice League ۱۲ DC ۱۲۰,۷۹۶
۵ Amazing Spider-Man ۶۹۲ Marvel ۹۱,۰۷۱
۶ Before Watchmen Rorschach ۱ DC ۸۵,۴۷۳
۷ AVX Vs ۵ Marvel ۷۸,۳۸۰
۸ Before Watchmen Dr Manhattan ۱ DC ۷۷,۵۷۷
۹ Green Lantern ۱۲ DC ۷۷,۱۸۷
۱۰ Detective Comics ۱۲ DC ۷۵,۹۹۸
۱۱ Action Comics ۱۲ DC ۷۱,۲۰۳
۱۲ Green Lantern Annual ۱ DC ۶۷,۶۴۸
۱۳ Earth 2 ۴ DC ۶۷,۳۹۳
۱۴ Batman The Dark Knight ۱۲ DC ۶۷,۰۸۴
۱۵ Batman Incorporated ۳ DC ۶۶,۷۲۰
۱۶ Batman And Robin ۱۲ DC ۶۳,۹۹۳
۱۷ Detective Comics Annual ۱ DC ۶۲,۵۷۱
۱۸ Avengers ۲۹ Marvel ۶۱,۶۵۳
۱۹ Aquaman ۱۲ DC ۶۱,۲۱۰
۲۰ Uncanny X-Men ۱۷ Marvel ۶۱,۰۹۵

میزان فروش سیصد گرافیک نوول‌ برتر ماه هم با ۷٫۷۱ میلیون دلار نسبت به آگوست سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است. «بت‌من: زمین یک» نوشته جف جانز هنوز هم مانند ماه قبل در رتبه اول لیست فروش قرار دارد.

 رتبه عنوان گرافیک نوول قیمت ناشر میزان فروش
۱ Batman Earth One HC $۲۲٫۹۹ DC ۷,۳۲۰
۲ Walking Dead Vol. 1 Days Gone Bye $۹٫۹۹ Image ۵,۵۸۶
۳ Swamp Thing Vol. 1 Raise Them Bones $۱۴٫۹۹ DC ۵,۰۳۰
۴ Superman Action Comics HC Vol. 1 Superman Men of Steel $۲۴٫۹۹ DC ۵,۰۱۵
۵ Batman HC Vol. 1 The Court of Owls $۲۴٫۹۹ DC ۴,۴۴۱
۶ Hulk Season One HC $۲۴٫۹۹ Marvel ۴,۰۷۹
۷ Scott Pilgrim Color HC Vol. 1 $۲۴٫۹۹ Oni ۳,۹۱۴
۸ Star Wars The Clone Wars Sith Hunters $۷٫۹۹ Dark Horse ۳,۴۴۶
۹ Walking Dead Vol. 2 Miles Behind Us $۱۴٫۹۹ Image ۳,۴۲۲
۱۰ Fear Itself $۲۹٫۹۹ Marvel ۳,۴۱۷