پرفروشترین کمیک‌های ماه نوامبر

توسط : در تاریخ : پنجشنبه, دسامبر 13th, 2012

با شروع  انتشار کمیک‌های Marvel Now شرکت مارول در ماه گذشته توانست رکورد قابل قبولی در فروش این کمیک‌ها ثبت کند.

در مجموع ۴۰٫۲۳% محصولات متعلق به مارول و ۳۳٫۲۵% متعلق به دی‌سی است. با ابن حال ۳۴٫۳۵% درآمد حاصل متعلق به مارول و ۳۰٫۰۴% متعلق به دی‌سی است. در ماه نوامبر ۷٫۴۱ میلیون نسخه کمیک فروخته شد که ۶ درصد بیستر از نوامبر سال قبل است. فروش سیصد کمیک صدر لیست فروش برابر ۲۶٫۳۷ میلیون دلار است که ۸ درصد بیستر از نوامبر سال قبل است.

 رتبه عنوان کمیک شماره ناشر فروش
۱ All New X-Men ۱ Marvel ۱۸۱,۶۹۳
۲ Batman ۱۴ DC ۱۵۹,۷۲۹
۳ Captain America ۱ Marvel ۱۲۳,۶۶۷
۴ Deadpool ۱ Marvel ۱۱۸,۹۷۶
۵ Indestructible Hulk ۱ Marvel ۱۱۸,۲۰۰
۶ Iron Man ۱ Marvel ۱۱۶,۵۲۹
۷ Fantastic Four ۱ Marvel ۱۱۴,۵۳۲
۸ Uncanny Avengers ۲ Marvel ۱۱۴,۲۵۷
۹ Justice League ۱۴ DC ۱۱۳,۰۹۴
۱۰ Thor God of Thunder ۱ Marvel ۱۱۰,۴۴۳
۱۱ All New X-Men ۲ Marvel ۹۶,۴۳۶
۱۲ X-Men Legacy ۱ Marvel ۸۷,۰۸۱
۱۳ Amazing Spider-Man ۶۹۸ Marvel ۸۱,۳۴۲
۱۴ FF ۱ Marvel ۸۰,۷۰۱
۱۵ My Little Pony Friendship Is Magic ۱ IDW ۸۰,۱۲۸
۱۶ Green Lantern ۱۴ DC ۷۸,۴۹۹
۱۷ Batgirl ۱۴ DC ۷۷,۴۶۸
۱۸ Batman And Robin ۱۴ DC ۷۵,۵۴۳
۱۹ Detective Comics ۱۴ DC ۷۴,۵۶۰
۲۰ Iron Man ۲ Marvel ۷۲,۹۰۲

اما با این حال با شکستی که دی‌سی در فروش کمیک‌ها داشت توانست فروش قابل قبولی در گرافیک ناول‌های خود بدست آورد. ۱۰ گرافیک ناول برتر نوامبر به شرح زیر هستند:

رتبه عنوان گرافیک ناول تاشر فروش
۱ Walking Dead Vol. 17 Something To Fear Image ۲۶,۰۸۸
۲ Fables Werewolves of The Heartland HC DC ۸,۷۳۷
۳ Adventure Time Vol. 1 Boom ۷,۲۷۲
۴ Fairest Vol. 1 Wide Awake DC ۶,۰۸۲
۵ Girl With The Dragon Tattoo HC Vol. 1 DC ۵,۸۰۸
۶ Avengers Vs X-Men HC Marvel ۵,۳۳۶
۷ Boys Vol. 12 Bloody Doors Off Dynamic Forces ۵,۳۲۱
۸ Walking Dead Vol. 1 Days Gone Bye Image ۵,۱۶۷
۹ Scalped Vol. 10 Trails End DC ۳,۹۱۷
۱۰ Red Hood And The Outlaws Vol. 1 Redemption DC ۳,۷۶۲