ولینت در «روز کمیک بوک رایگان»

توسط : در تاریخ : جمعه, دسامبر 14th, 2012

روز کمیک بوک رایگان روزی است که در آن تمام فروشگاههای کمیک به خوانندگان خود کمیکهایی خاص و رایگان عرضه می‌کنند.
شرکت ولینت امروز اعلام کرد که آن‌ها برای این روز دو کمیک برای ارئه دارند. در واقع این دو کمیک گذشته و آینده دنیای ولینت را هدف دارند و یکی از آنها به کراس اور آتی یعنی جنگ هاربینجر و دیگری به کمیکهای دهه‌ی نودی این ناشر مربوط است.
در حال حاضر دیگر ناشران معرفی از کمیکهای این روز نداشته اند.
روز کمیک بوک رایگان هر ساله در اولین شنبه‌ی ماه می برگزار می‌شود و امسال هم در ۳ می ۲۰۱۳ برگزار می‌شود.

FCBD Valiant