مارول کمیک‌های Season One را گسترش می‌دهد

توسط : در تاریخ : چهار شنبه, اکتبر 24th, 2012

در نمایشگاه نیویورک Comic-Con امسال مارول شرح داد که قصد گسترش عنوان Season One خود را با سه عنوان Thor-Iron Man-Wolverine دارد.

سه داستانی که روزهای آغازین این سه شخصیت مارول را بازگویی می‌کند و بعدها با دنیای  Fantastic Four, Spider-Man, the Avengers, X-Men, Daredevil, Hulk, Ant-Man و Doctor Strange ادامه پیدا می‌کند

برای عنوان Ben Blacker Ben Acker .Wolverine: Season One به عنوان نویسنده و Salva Espin به عنوان طراح لوگان را به روزهای کلیدی گذشته او در دنیای میوتانت ها می‌برند.

ما قصد داریم مهم ترین روز های اولیه که لوگان با آن ها روبرو بود را نمایش بدیم: ملاقات او با Wendigo و Hulk

Acker به سایت مارول گفت:

این داستانی درباره اولین باری است که او لباس کلاسیک زرد و سیاه خود را میپوشد و نام رمز ولورین را برمی‌گزیند

Thor: Season One نیز به وسیله Matthew Sturges و طراحی Pepe Larraz و همچنین عنوان Iron Man: Season One به وسیله Howard Chaykin و Gerard Parel به سرانجام خواهد رسید.