دریافت کمیک‌های هفته چهارم آوریل

توسط : در تاریخ : جمعه, آوریل 25th, 2014

سری جدید الکترا، جاستیس لیگ و ریشه های پنهان، مقدمه کراس اور جدید مارول بخشی از کمیک‌های این هفته را تشکیل می‌دهند. به زودی به درخواست‌های قرارگیری لینک‌های شما رسیدگی خواهد شد، کمیک‌های مرتبط با پست یا قسمت‌های قبلی کمیک‌های این هفته را در همین تاپیک درخواست کنید.

Marvel

DC

 • Red Lanterns #30
 • Batman / Superman #9
 • Justice League Dark #30
 • Justice League United #0
 • Superman #30
 • Batman Eternal #3
 • Catwoman #30
 • All Star Western #30
 • Larfleeze #10
 • The Flash #30
 • Aquaman #30
 • Secret Origins v3 #1

Independent Publishers

 • Tomb Raider #3
 • Conan the Avenger #1
 • The Shadow Now #6
 • Lady Rawhide #5
 • (Danger Girl: Mayday #1 (of 4
 • Buffy the Vampire Slayer Season 10 #2
 • Star Wars – Legacy #14
 • Star Trek #32
 • Rogue Trooper #3
 • Ash and The Army of Darkness #6
 • Lazarus #8
 • (City – The Mind In The Machine #3 (of 4
 • The Walking Dead #126