تیم ما

Marvel Characters

مدیر فنی: علی کمالی
سردبیر: مهران فلاح
گرافیست: امیر بهجتی

مدیران
فرزان رحمانی
فرزاد خلیلیان
کسرا اشرفی
محمد سوری

اعضای تحریریه
کامیاب قربان پور
پوریا آریایی
امیر حسین‎زاده
عرفان حایری
فرنوش فدایی
سارا مرتضوی
محسن وزیری
امیر موذنی
مهران موذنی