تیزر جدید تغییرات دنیای مارول

توسط : در تاریخ : جمعه, سپتامبر 6th, 2013

بعد از تیزر دیروز مارول، امروز هم شرکت مارول تیزری را با عنوان ” آیا آنها …” به سایت Comicbook.com ارسال کرده است .

همچنین متن “چیزی میبینی؟ یه چیزی بگو؟” در پایین متن میتواند سرنخی برای فهمیدن آن باشد. شاید این تیزر مربوط به داستان گروه های ضد موجودات جهش یافته یا قدرت های ابر قهرمانی باشد و یا شاید درباره ی صجبت های مردم هنگام مواجه شدن با اشخاصی که قدرت های قهرمانی دارند.

marvel-are-they-teaser

همراه این عکس، متنی نیز با عنوان “در بیداری بینهایت، دنیای مارول با تهدید دیگری روبرو می‌شود، اطلاعات بیشتر در ۱۸ سپتامبر” برای سایت ارسال شده است.