انتشار کمیک جدید «هالک»

توسط : در تاریخ : سه شنبه, ژانویه 7th, 2014

امروز طی مصاحبه ای اعلام شد که مارک وید (Mark Waid) و مارک بگلی (Mark Bagley) قرار است روی کمیک جدیدی با نام ساده ی «هالک» به عنوان بخشی از پروژه‌ی اکنون مارول تمام جدید (All-New Marvel Now!) کار کنند. مجموعه‌ی جدید عنوان هالک کنونی مارک وید، یعنی «هالک ویران‌ناپذیر» را که در شماره‌ی ۲۰ به کار خود پایان می دهد را دنبال خواهد کرد.
طرح جلد هالک شماره اولمجموعه ی جدید تنها چند ساعت بعد از وقایع نهایی «هالک ویران‌ناپذیر» شروع می‌شود. درحالی که مجموعه‌‌ی کنونی برای هالک و میزبان انسانی وی یعنی بروس بنر، مجموعه‌ی متفاوتی بوده که در آن هم هالک و هم بروس برای سازمان «شیلد» کار می کنند و ساختاری ماموریتی در آن وجود دارد، مجموعه ی هالک جدید قرار است وی را بار دیگر به وضع کلاسیک خود بازگرداند که در آن هالک بار دیگر در انزوا زندگی می‌کند و از جایی به جای دیگر سرگردان است.
وید در مورد اولین آرک داستانی چنین گفت:

بنر واقعاً باید یک بار برای همیشه انتخاب کنه که چی می خواد، چطور می‌خواد به دستش بیاره، حاضره چه چیزی رو قربانی کنه، و اینکه چرا می‌خواد مسیر شغلیش رو دنبال کنه. و جواب این سوال ها واقعاً شما رو شوکه می کنه. ما رو که شوکه کرد.

بگلی امیدوار است که چند نبرد کلاسیک مانند هالک علیه ثینگ و هالک علیه ابومینیشن طراحی کند.
به نظر می رسد که مجموعه ی جدید هالک همانند دیگر مجموعه های اکنون مارول تمام جدید با شماره ی ۱ شروع می شود و به صورت جزئی در سکان هدایتش دچار تغییر شود، ولی تیم سازنده تقریباً دست نخورده باقی می‌ماند. برای مثال، مجموعه‌ی «بی‌باک» (Daredevil) خود مارک وید فقط به این خاطر «لغو شد» تا مارول مجموعه ی جدیدی از دردویل با شماره‌ی ۱ را در ماه مارس با نویسندگی خود وید و طراحی کریس سامنی (Chris Samnee) منتشر کند.
«هالک ویران‌ناپذیر» در شماره‌ی ۲۰ که در تاریخ ۲۶ مارس منتشر می‌شود به کار خود پایان می‌دهد و شماره ی ۱ «هالک» در آپریل به بازار می‌آید.